Betydning af tarif

Hvad er takst:

Tarif er den afgift, der skal betales til staten gennem told for, at varerne kan importeres eller eksporteres.

Taksten er en told, der er omdannet til lov for at regulere ind- og udrejse af varer gennem et lands grænser. De toldsatser, der gælder for import og eksport, er forskellige for hvert produkt og hver stat.

Se også:

  • Skikke
  • Importere
  • Eksport

Takster har to formål:

  • Beskyttende: beskytter de nationale aktivers konkurrenceevne,
  • Indtægter: det tjener som en indtægtskilde for staten.

Ordet tarif kommer fra andalusisk arabisk al-inzál som refererer til den skat, der blev opkrævet af militæret for logi i feltet.

Typer af takster

Fire grundlæggende typer af takster kan findes:

  • Lige ad valorem: er en procentdel af varens værdi, f.eks. 5% af værdien.
  • Specifik told: vægten eller volumenet betragtes f.eks. 5 dollars pr. Kilo.
  • Sammensat eller blandet told: det er en blanding af de to tidligere takster og fastsætter et minimum eller et maksimum, for eksempel 5% for et minimum af $ 5 pr. Kilo.
  • Nultariff: dette gælder i tilfælde, hvor der er en aftale om at reducere eller fjerne told for vares cirkulation mellem to eller flere lande, f.eks. Frihandelsaftaler (FTA).
Tags.:  Religion-Og-Spiritualitet Expressions-In-Dansk Udtryk-Populære