Kortfattet betydning

Hvad er kortfattet:

Concise er et adjektiv, der bruges til at betegne det, der er kendetegnet ved at være kort, klart og præcist. Ordet som sådan kommer fra latin consīsus.

Det bruges først og fremmest til at referere til den måde, en person udtrykker sig på, enten mundtligt eller skriftligt, med kortfattethed, sprogøkonomi og præcision: "Pedro har kommunikeret, hvad han mener klart og præcist".

At være kortfattet betyder at undgå at dvæle ved sekundære spørgsmål eller tilbehør, eller gå med gimmicks eller omveje, der forsinker eller hindrer ren, klar og enkel kommunikation.

Af denne grund må vi, for at være kortfattede, når vi udtrykker os eller taler, begrænse vores budskab til det væsentlige, det væsentlige, for at blive effektivt forstået og korrekt fortolket.

Tekster som meningsartikler, anmeldelser, rapporter, brochurer bør ideelt set skrives i en kortfattet stil, fordi bortset fra at dette er et af deres karakteristiske træk, giver koncisitet dem stor effektivitet i at nå deres formål.

Se også:

  • Meningsartikel.
  • Anmeldelse.
  • Rapport.

Synonymer for koncis er: kort, kortfattet, lakonisk eller præcis eller præcis. Antonymer på den anden side ville være: omfattende, omfattende, diffuse eller upræcise.

På engelsk kan kortfattet oversættes som kortfattet eller kort. For eksempel: "Jeg vil skrive en klar og kortfattet brev”(Jeg vil skrive et klart og kortfattet brev).

Tags.:  Sayings And Proverbs. Expressions-In-Dansk Religion-Og-Spiritualitet