Betydning af behov

Hvad er et behov:

Behov er mangel eller mangel på noget, der anses for vigtigt. Dette ord bruges også til at betyde forpligtelse. Det refererer også til en vanskelig situation, nogen går igennem. Især i flertallet betyder "behov" fysisk evakuering af urin eller afføring. I psykologien er et behov en impuls, der opstår som følge af en spændingstilstand på grund af en specifik mangel. Det kommer fra latin nødvendĭtas, -ātis. Det kan defineres som en persons tilstand i forhold til de nødvendige eller nyttige midler til deres eksistens og udvikling. ide om de nødvendige eller nyttige midler til dets eksistens og udvikling.

Særlige uddannelsesbehov

Dette koncept bruges inden for uddannelse til at henvise til karakteristika for studerende med specifikke læringskarakteristika. De kan være fysiske, mentale eller afledte af personlige situationer (f.eks. Sen adgang til uddannelsessystemet, manglende kendskab til sproget). Behandlingen af ​​elever med høje intellektuelle evner betragtes også som et særligt uddannelsesbehov. For at imødekomme denne type uddannelsesbehov implementeres normalt uddannelsesprogrammer, der materialiseres til støtte og pleje af forskellige slags afhængigt af forskellige variabler, såsom de tilgængelige ressourcer eller elevens alder. En fælles foranstaltning er at foretage læreplanstilpasninger.

Sociale behov

Et socialt behov er en række fælles krav i et samfund i forhold til de nødvendige og nyttige midler til dets eksistens og udvikling. Svaret på disse behov forudsætter en midlertidig eller permanent tilfredsstillelse af en befolknings behov. Sociale behov er dem, der deles af en befolkning, f.eks. Bolig, sikkerhed og uddannelse.

Basale behov

Grundlæggende behov er en række elementer, hvis mangel eller fravær fører til en tilstand af fattigdom. Det kan overvejes, at menneskets grundlæggende behov er adgangen til et hus, til sanitære tjenester og til uddannelse og økonomisk kapacitet. Grundlæggende behov er direkte relateret til menneskerettigheder. Utilfredse grundlæggende behov er et indeks eller en metode, der bruges til at bestemme de grundlæggende behov, der findes i en given befolkning for at identificere, kvalificere og måle nogle dimensioner af strukturel fattigdom.

Maslows behov

Den amerikanske psykolog Abraham Maslow udviklede en teori om menneskets motivation og behov. Heri bekræftede han, at tilfredsheden med menneskets mest basale behov successivt genererer andre typer behov. På denne måde klassificeres menneskelige behov på en hierarkisk måde og er det, der er kendt som Maslows pyramide eller hierarkiet af menneskelige behov. I bunden er de fysiologiske behov (f.eks. Vejrtrækning eller fodring), på et højere niveau er sikkerhedsbehovet (beskyttelse, stabilitet ...). Dernæst dukker behovet for tilknytning eller social accept (kærlighed, tilhørsforhold ...) op. På det næste niveau er anerkendelsesbehovet (selvtillid, selvværd, succes, status ...). Endelig er der behov for selvaktualisering.

Tags.:  Videnskab Generel Sayings And Proverbs.