Tilbud Betydning

Hvad er tilbud:

Ordet tilbud kommer fra latin tilbud, hvilket betyder 'tilbud'. I denne forstand kan du angive handlinger i forbindelse med handel: salg af et bestemt produkt, mængden af ​​penge, der tilbydes til at købe det, samt salg af en vare til en lavere pris, end den normalt bærer. I forlængelse af dette kaldes selve produktet også et tilbud om salg.

På den anden side kan tilbud også referere til den gave, der gives til en person, samt det løfte, der er givet til nogen om at give, opfylde eller udføre noget.

På samme måde kan et tilbud referere til det forslag, der fremsættes om at ansætte nogen: jobtilbud, jobtilbud.

Tilbud inden for økonomi

I økonomien kaldes tilbuddet det sæt varer, produkter og tjenester, der tilbydes på markedet med en bestemt pris og på et bestemt tidspunkt.

På den anden side påvirker en række faktorer tilbudet, såsom produktets pris, produktionsomkostninger, den eksisterende teknologi til fremstilling samt forventningerne til produktet og markedet i fremtid.

Derfor ændrer tilbuddet, det vil sige mængden af ​​produkter, der tilbydes af producenterne konstant.

Tilbud og efterspørgsel

Som udbud og efterspørgsel er økonomiloven kendt, hvorefter priserne på produkter, varer eller tjenester fastsættes i forhold til deres salg.

Som sådan er det en økonomisk model, der er baseret på to grundlæggende principper: udbud er direkte proportional med prisen, mens efterspørgslen er omvendt proportional med prisen. Det vil sige, at jo højere prisen på et produkt er, jo flere enheder vil blive tilbudt til salg, og på samme tid, jo højere dets pris, jo mindre forbrugere vil kræve det.

Derfor gør udbud og efterspørgsel, at prisen på varer varierer. I et marked med perfekt konkurrence vil markedsprisen således blive fastlagt på et ligevægtspunkt, hvor alt produceret sælges uden at efterlade en utilfredsstillet efterspørgsel.

Tags.:  Expressions-In-Dansk Religion-Og-Spiritualitet Generel