Betydning af traditionel

Hvad er traditionelt:

Traditionel er et adjektiv, der refererer til det, der tilhører eller relaterer til tradition. Ordet stammer i denne forstand fra ordet "tradition", som kommer fra latin traditionel, traditiōnis, og er sammensat med endelsen "-al", som angiver forhold eller medlemskab.

Det traditionelle refererer i denne forstand til de skikke, praksis, værdier, viden og overbevisninger, der overføres fra generation til generation, og som er en del af kulturen i et menneskeligt samfund. Derfor betragtes aspekter, der betragtes som traditionelle og derfor særprægede for et givet samfunds kultur, værdier, særegenheder, institutioner, historie og sprog for dette folk eller nation. På samme måde er kunstneriske udtryk, såsom danse og traditionel musik, eller gastronomiske udtryk, såsom traditionel mad, en del af et folks kulturarv.

Oprindeligt, før skriftens opfindelse, var det traditionelle det, der blev overført mundtligt til efterkommerne, og som omfattede det sæt viden, ideer, overbevisninger og værdier, som forfædrene gav til de nye generationer. I denne forstand falder det traditionelle stort set sammen med begrebet folklore eller populær visdom.

På den anden side kan traditionel også referere til holdningen eller adfærden ved at følge fortidens ideer, normer eller skikke: "José Manuel er en meget traditionel mand". Som sådan er det traditionelle en barriere for modernitetens fremskridt og ændring af anvendelser og skikke. I denne forstand svarer traditionel til konservativ.

Tags.:  Religion-Og-Spiritualitet Generel Udtryk-Populære